Zgodovinski viri delovanja in razvoja PGD Most na Soči segajo v 19.stoletje. V trgu Sv. Lucija, tako se je današnji Most na Soči, do leta 1952 imenoval, je bilo v zadnjih desetletjih devetnajstega stoletja zelo razgibano kulturno življenje. S tesnim sodelovanjem oblastnih, cerkvenih in šolskih ustanov je bilo v letu 1888. ustanovljeno kmetijsko bralno društvo in organizirana požarna straža, ki se je izpopolnjevala in se preimenovala v požarno brambo.

Iz zapisov v župnijskih kronikah je razvidno, da so Mostarji gasili požare že leta 1891 in sicer v Tolminu, na Ljubinju in v Modreju. Kronist je zapisal, da so se pri gašenju Mostarji najbolje odlikovali. Te navedbe navaja tudi zgodovinar dr. Branko Božič. GZ Slovenije je po postopku v letu 1990., na osnovi predloženih dokumentov in strokovne ocene priznalo delovanje PGD Most na Soči ( Sv. Lucije ) od leta 1890 dalje.

V obdobju od ustanovitve požarne brambe do prve svetovne vojne so nastali mnogi požari. Samo zaradi požrtvovalnosti srčnih mož niso povzročili katastrofalnih požarnih škod. Na prostoru osrednje Tolminske deželice so delovali le še PGD Tolmin in PGD Podbrdo. Alarmiranje gasilcev so izvajali z zvonovi. Bili so plat zvona. Gasilci so delovali pod geslom " Bogu v čast in bližnjemu v pomoč ".

Gasilska organizacija je med prvo in drugo svetovno vojno prenehala delovati. V obdobju med vojnama je delovanje prepovedala fašistična Italija. Iz teh časov je ohranjeno veliko spominskih dogodkov, ti so opisani tudi v kroniki PGD Most na Soči, ki jo je napisal in opremil z fotografijami Viktor Kavčič. Izdana je bila v letu 1991 ob 100 letnici društva.

Po drugi svetovni vojni je bilo PGD na pobudo Danila Šuligoja 7 julija 1948 ponovno obnovljeno. Od takrat naprej vse do dandanašnjih dni se društvo uspešno razvija in zgledno opravlja svoje poslanstvo. Požrtvovalno nudi pomoč prebivalstvu na svojem območju in po potrebi tudi na širšem območju Primorske.

Pomembnejši mejniki in uspehi, ki jih je do sedaj doseglo PGD Most na Soči:

V letih 1950 -1953 je bil zgrajen prostoren gasilski dom. Dom je bil večkrat obnovljen. V letih 1987 in 1994 je bila prizidana in posodobljena garaža in društveni prostori. Leta 2004 pa popolnoma prenovljeni garažni prostori in zamenjana kritina na celotnem gasilskem domu.

Leta 1955 je bila na stavbi ljudske milice instalirana javna sirena in izdelana prikolica za prevoz opreme in orodja. Leta 1956 je bil nabavljen prvi gasilski avto, tovorni vojaški kamion Ford. V tem letu je Okrajna gasilska zveza Tolmin poklonila društvu, za zgledno delo, gasilski prapor.

Most na Soči in okoliške vasi so v neposredni bližini vodotokov Soče, Idrijce in Bače. Nastale nesreče so nakazale potrebo pripravljenosti za nudenje pomoči pri reševanju iz vode. Leta 1963 je bil nabavljen prvi reševalni čoln in v naslednjih letih še dva. Leta 1969 je bila usposobljena štiričlanska potapljaška skupina, katerim se je v letu 1976 pridružilo še šest pogumnih fantov. Poleg reševanja so opravljali tudi vzdrževalna dela za Soške elektrarne. Kljub doseženi visoki strokovni usposobljenosti in solidni opremljenosti je ob nerazumevanju pristojnih organov v letu 1981 ta dejavnost zamrla.

Stara ekipa

Operativa PGD se je stalno usposabljala. V društvu, ki je razporejeno v drugo kategorijo je zadostno število gasilcev, nižjih gasilskih častnikov, gasilskih častnikov in en visoki gasilski častnik. Primerno je število gasilcev strojnikov, šoferjev, mentorjev in gasilskih sodnikov. V društvu že štiri desetletja delujejo pionirske desetine, mladinke in članice. Vedno več je članov. ki pridobivajo specialnosti za reševalce, uporabnike dihalnih aparatov, reševanje iz nevarnih snovi in uporabo UKV zvez. Članstvo sodeluje v vseh programih, ki jih izvaja GZ Tolmin na področju praktičnega usposabljanja, izvedbe vaj, kvizov za mladino in športnih tekmovanj.

Članstvo je usposobljeno za gašenje različnih požarov. Pogosto pa pomagajo tudi pri nastalih naravnih nesrečah: povodnjih, potresih, plazovih i.t.d. Posamezne intervencije izvedene do leta 1991 so opisane v omenjeni društveni kroniki.

Skrb društva je bila vedno usmerjena v posodabljanje vozil in opreme. Dolgi desetletji je društvo uporabljalo vozilo ZASTAVO 620, kasneje AC TAM 24/50 in LADO Nivo PV 1. Danes ima poleg nove AC 16/70 Mercedez Benz Axor 4X4 še kombinirano vozilo GVV-1 Iveco Daily in kombi za prevoz moštva GVM RENAULT Master. Članstvo je opremljeno s pozivniki, intervencijskimi zaščitnimi oblekami, čeladami in UKV zvezami.

PGD Most na Soči je prejelo v obdobju po drugi svetovni vojni vrsto visokih odlikovanj in priznanj. Med temi so: red zaslug za narod s srebrno zvezdo, odlikovanje za posebne zasluge pri GZS, zlato plaketo GZ Tolmin, plaketo občine Tolmin, plaketo GD Cerkno in več priznanj in pokalov za dosežene uspehe na gasilskih in športnih tekmovanjih. Veliko priznanj in odlikovanj so prejeli tudi posamezni člani društva. Med njimi tudi državna in najvišja gasilska Slovenska priznanja (kipec " Matevža Haceta "), ter priznanja iz drugih držav. Priznanja je sponzorjem in zaslužnim članom podeljevalo tudi društvo. Naziv častnega predsednika je bil podeljen Mervič Danilu, naziv častnega člana pa Kavčič Viktorju.

PGD Most na Soči dosega ob svojem 125 letnem delovanju najvišji nivo usposobljenosti in opremljenosti v svoji zgodovini. Kvalitetno vodenje PGD in požrtvovalno delo članstva bo obdržalo tak nivo tudi v naslednjih letih.

PREDSEDNIKI IN POVELJNIKI KI SO OD LETA 1948 DALJE VODILI DRUŠTVO:
PREDSEDNIKI: POVELJNIKI:
1. Šuligoj Medard I.G. 1948 - 1950 1. Leban Franc I.G. 1948 - 1948
2. Lipičar Alfonz G. 1950 - 1953 2. Medved Gabrijel N.G.Č. 1948 - 1952
3. Rovšček Mirko I.G. 1953 - 1956 3. Manfreda Boris N.G.Č. 1952 - 1958
4. Štrukelj Anton N.G.Č 1956 - 1958 4. Štrukelj Anton N.G.Č. I.st. 1959 - 1962
5. Mervič Danilo I.G. 1959 - 1978 5. Obid Janez N.G.Č. I.st. 1962 - 1964
6. Taljat Vinko G. 1979 - 1984 6. Manfreda Boris N.G.Č. 1964 -1965
7. Muznik Janko G.Č.I. st. 1984 -1986 7. Kavčič Viktor VK.G.Č. II st. 1966 - 1973
8. Muznik Maksi N.G.Č. I.st. 1986- 1994 8. Muznik Janko G.Č. I.st. 1973- 1980
9. Mervič Silveri G.Č. II. st. 1994 - 1998 9. Mervič Silveri G.Č. II.st. 1980 - 1991
10. Kavčič Gabrijel I.G. 1998 - 2000 10. Hrast Rado G.Č. II.st. 1991 - 1997
11. Obid Egon G.Č. II. st. 2000 - 2003 11. Rovšček Matej N.G.Č. II.st. 1997 - 2000
12. Sotenšek Tomo G.Č. II.st. 2003 - 2013  12. Ivan Topatič N.G.Č. I.st. 2000 - 2003
13. Aleš Kovačič G. od 2013 dalje 13. Miro Kovačič N.G.Č. I.st. 2003 - 2005
14. Jug Aljoša N.G.Č. I. st 2005 - 2011
15. Blaž Mervič G.Č. I. st od 2011 dalje

Kratek opis nastanka in delovanja PGD Most na Soči temelji na podatkih arhiva društva, kroniki Gasilskega društva Most na Soči 1890 - 1991 in zapisov v knjigi " GZ Tolmin v prostoru in času ".

Dogodki

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prispevaj

Če želiš pomagati to lahko narediš z donacijo. S tem pripomoreš k nabavi nove opreme in k usposabljanju članov.